Abonnementen

Het is ook mogelijk om een abonnement te nemen in het sportcentrum om onbeperkt te mogen squashen. Vanaf 2020 heeft de vereniging Max Squash zich in sportcentrum Heemskerk gevestigd en bij het abonnement hoort sindsdien ook het abonnement voor deze squashvereniging. Er zijn verschillende soorten abonnementen die altijd lopen tot 1 juli. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij er voor 1 juni is opgezegd.

Dit zijn de vier mogelijkheden:

  • Piek lidmaatschap (onbeperkt): € 320,-
  • Dal lidmaatschap (speelrecht tot 19.00 uur) € 195,-
  • Jeugd*Piek lidmaatschap (onbeperkt) € 195,-
  • Jeugd*Dal lidmaatschap (speelrecht tot 19.00 uur): € 125,-

(*Jeugd betekent t/m 17 jaar)

Bij latere inschrijving (na 1 juli) zal de contributie naar rato worden berekend, waarbij altijd de eerste van de maand van inschrijving wordt aangehouden om deze berekening te maken.