Bridge

Bridge is een van de grootste denksporten in Nederland. Deze fascinerende denksport wordt inmiddels door zo’n 150.000 bij de bond geregistreerde kaarters gespeeld, maar het werkelijk aantal is waarschijnlijk veel hoger. Want ook op de computer of bij mensen thuis wordt dit spel vaak beoefend. Dat dit kaartspel zo populair is, komt waarschijnlijk vooral omdat bij geen ander kaartspel zoveel kundigheid, gezond verstand en inzicht nodig is om de tegenstanders te doorgronden. Lange tijd is het een elitaire aangelegenheid geweest, maar tegenwoordig kan het door iedereen worden gespeeld.

Zonder overdrijving kan worden gesteld dat Sportcentrum Heemskerk zijn steentje heeft bijgedragen aan de populariteit van bridgen in Heemskerk. In het sportcentrum zijn 3 bridgeclubs gehuisvest met allemaal minimaal 70 leden. Ook worden er bridgelessen gegeven, waardoor er steeds aanwas van nieuwe spelers gegarandeerd is. In totaal vinden wekelijks zo’n 400 mensen de weg naar het Sportcentrum om te bridgen; best een groot aantal!

Clubs

Er is in Sportcentrum Heemskerk een groot aantal bridgeclubs dat gebruik maakt van de zaalaccommodatie. Bijna iedere dag wordt er wel bridge gespeeld; het gaat om de volgende clubs:

Bridgeles

BRIDGECLUB B.O.M.MAANDAGMIDDAG
LADIESBRIDGEDINSDAGOCHTEND
BRIDGELESWOENSDAGAVOND
BRIDGECLUB ABCDONDERDAGMIDDAG

Op diverse tijdstippen wordt er bridgeles gegeven in de bovenzaal. Het gaat voornamelijk om beginnerscursussen en cursussen m.b.t. de speltechniek. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij Bert Jan Huijpen, tel: 06 – 23 34 09 55.